Geografia Poeziei

                   (lui Paul Goma)

Petre Grigorescu,  

Geografia Spiritului Geografia Sufletului Geografia Sensurilor

Călătorind printre

Rîuri văi şesuri munţi mări oameni oceane-aşezări hîrtoape şi cărţi

Aşezîndu-te îmbrăţişînd un copac atingînd aerul vibraţia ideii privind cu ochii deschişi

Ascultînd foşnetul frunzelor ierburilor apelor pietrele norilor păsărilor buzelor şoaptelor

Dincolo de orice hotar oricîte hotare-ar întinde ridica digui conducătorii ideologii

intelectualii teoriile sistemele doctrinele clişeele şi îndobitocirile lent-permanente

Geografia Libertăţii Libertăţilor şi cea a Oamenilor Liberi şi Vii

Numai ele-mpreună

Ne pot pune în dorinţa înţelegerilor şi a curajului de-a nu se lăsa

Cufundaţi în haznaua de magmă pucioasă şi supă ciorbă clei îmbuibînd terciul din creier

Desfiinţîndu-l desfigurîndu-l descreierîndu-l distrugîndu-l subtil.

Numai Aceste GEOGRAFii laolalată ascultate privite-absorbite şi aşezate pe stern

Cu sfinţenie

Pot ridica prin Coloana verticală cea dreaptă INFINITUL spre CER

paulgoma

Reclame